Trang chủ

Giới thiệu

Máy phát điện công nghiệp

Cho thuê máy phát điện

Sửa chữa máy phát điện

Báo giá

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Hợp đồng bảo trì máy phát điện

5.0/5 (1 votes)

Mẫu hợp đồng bảo trì máy phát điện là sự cam kết giữa 2 bên, giúp công việc được 2 bên rỏ ràng trong các điều khoản hợp đồng 2 bên cùng thực hiện.

Mẫu hợp đồng cho thuê máy phát điện

1. Hợp đồng bào trì máy phát điện mẫu chuẩn

CTY TNHH MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆP PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

Độc lâp -Tư do –Hanh phúc

Số: HD0119/CCPNL-HP2020

HỢP ĐỒNG BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN

NĂM 2020

- Căn cứ vào Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào Luật thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ vào nhu cầu của Ban quản trị Tòa nhà International Plaza và khả năng cung cấp của Công ty TNHH Máy Phát Điện Hiệp Phát.

Hôm nay, ngày 08 tháng 02 năm 2017, chủng tôi gồm:

BÊN A: BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ INTERNATIONAL PLAZA

Đại diện                : Ông              Chức vụ: Trưởng ban

Địa chỉ : 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 

Tài khoản số: 

Ngân hàng : VIB - chi nhánh Phạm Ngũ Lão.

Mã số thuế : 

BÊN B: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HIỆP PHÁT(BÊN BÁN)

Địa chỉ   : 01 Nguyễn Bỉnh Khiêm,               p. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại           : 0933595626      Fax:

Đại diện                : Ông HOÀNG HIỆP          Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản :, tại NH Vietinbank - CN Thủ Đức TP.HCM.

Mã số thuế :

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng về việc Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG HIỆP PHÁT thực hiện sửa chữa máy phát điện và bảo dưỡng máy phát điện định kỳ, ứng cứu và sửa chữa thiết bị máy phát điện Cummins 550kVA tại Ban quản trị Tòa nhà International Plaza với các điều khoản như sau:

>> Quý khách xem thêm: Dịch vụ bảo trì máy phát điện

ĐIỀU 1 : THÒI GIAN - GIÁ TRỊ HỢP ĐÒNG LlBảo dưỡng định kỳ:

- Thời gian: Bảo dưỡng định kỳ máy phát điện 1 năm (từ 08/ 02 /2020 đến hết ngày

07/02/2021)

- Số lần thực hiện 4 lần/năm. (tháng/ lần bảo dưỡng định kỳ)

- Thời gian bảo dưỡng định kỳ dự kiến như sau:

+ Lần 01: 01-10/02/2020 + Lần 02: 01-10/05/2020 + Lần 03: 01-10/08/2020 + Lần 04: 01-10/11/2020 1.2/ Chi phí bảo dưỡng cho máy phát điện Cummins 550kVA như sau:


STT


MÔ TẢ DỊCH VỤ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)


SỐ LÀN

THÀNH TIÈN (VNĐ)

1

Chi phí bảo dưỡng và ứng cứu sư cố đôt xuất

1,980,000

4

7,920,000

Cộng tiền dịch vụ

7,920,000

Tiền thuế GTGT 10%

792,000

Tổng cộng tiền thanh toán

8,712,000

Số tiền bằng chữ: Tám triệu bảy trăm mười hai ngàn đồng chẵn.

1.3 Thời gian thực hiện họp đồng:

-              Thực hiện công tác bảo dưỡng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày ký Họp đồng.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1/ Thời hạn và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyến khoản.

Bên A thanh toán cho bên B 50% sau khi bảo dưỡng xong lần 01.

Bên A thanh toán cho bên B 50% sau khi bảo dưỡng xong lần 04.

Bên A thanh toán cho bên B 100% chi phí phụ tùng sau mỗi đợt bảo dưỡng định kỳ theo khối lượng nghiệm thu thực tế trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ.

2.2/ Hồ sơ thanh toán gồm:

a) Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, theo mẫu hai bên đã thống nhất gồm:

- Phiếu bảo dưỡng do cán bộ bên MPD HIỆP PHÁT trực tiếp thực hiện - Cán bộ vận hành máy hoặc cán bộ giám sát bên A hoặc Giám đốc ký.

-Biên bản nghiệm thu tổng hợp các phát sinh nếu có.

-Hoá đơn GTGT hợp lệ;

b) Đối với chi phí sửa chữa thì hồ sơ thanh toán gồm:

- Bảng báo giá kinh phí sửa chữa đã được bên quý khách hàng phê duyệt.

- Biên bản giao nhận thiết bị sửa chữa thay thế (nếu có)

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành thiết bị đưa vào sử dụng.

- Hóa đơn GTGT hợp lệ.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Sau mỗi kỳ bảo dưỡng, MPD HIỆP PHÁT đánh giá tình trạng máy phát điện và thông báo cho bên A, nhằm phát, hiện sớm những hư hỏng và đưa ra nhũng biện pháp khắc phục kịp thời cho bên A.

Nôi dung kiềm tra bảo dưỡng:

3.1/ Hệ thống bôl tron.

-  Kiểm tra, xử lý sự rò ri nhớt.

- Kiểm tra mức nhớt và độ sạch của nhớt

- Kiểm tra áp suất nhớt

- Thay nhớt.

- Thay lọc nhớt.

3.2/ Hệ thống nhiên liệu.

- Kiểm tra, xử lý sự rò rỉ nhiên liệu, đường ống dẫn nhiên liệu.

- Vệ sinh lưới lọc của bình chứa nhiên liệu.

- Vệ sinh, bảo dưỡng bơm nhiên liệu.

- Thay lọc nhiên liệu.

3.3/ Hệ thống làm mát.

- Kiểm tra, xử lý sự rò rỉ của nước

- Kiểm tra, bổ sung đảm bảo mức và độ sạch của nước làm mát.

- Kiểm tra, căng chỉnh lại độ căng của dây curoa của quạt làm mát.

- Kiểm tra hoạt động của đồng hồ nhiệt độ nước làm mát.

3.4/ Hệ thống cung cấp không khí.

- Làm sạch phin lọc không khí (lọc gió).

- Vệ sinh làm sạch hệ thống ống dẫn không khí cấp cho máy.

- Bảo dưỡng bộ nạp không khí (Turbo charger) với các máy công suất lớn.

3.5/ Hệ thống điện.

- Kiểm tra mức nước bổ sung nước cất cho ắc quy.

- Đo kiểm tra tỉ trọng dung dịch điện phân.

- Vặn chặt ốc nối và vệ sinh các đầu cực của bình ắc quy.

- Căng chỉnh dây curoa của bộ nạp ắc quy (Dynamo)^

- Kiểm tra các thiết bị đo điện áp, dòng điện, tần số, số giờ máy chạy.

-  Kiểm tra hoạt động của bộ sấy, các thiết bị điều khiển, cảm biến...

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống bật/tắt máy, nút dừng khẩn cấp.

- Kiểm tra dây tiếp đất bảo vệ, xử lý tiếp xúc, kiểm tra cách điện của cuộn dây máy phát, hệ thống cáp điện, dây dẫn.

3.6/ Các công việc khác.

- Kiểm tra tình trạng khởi động máy

- Trạng thái của khí thải (màu sắc của khí thải).

- Kiểm tra, vặn chặt các ốc, bulông của máy, của ống xã, vỏ máy.

3.7/ Sửa chữa - Thay thế phụ tùng:

- Trong quá trình bảo dưỡng máy phát điện, bên MPD HIỆP PHÁT lập danh sách kê khai các phụ tùng thay thế và thông báo cho bên quý khách hàng.

-  Bên MPD HIỆP PHÁT có trách nhiệm cung cấp các phụ tùng thay thế (nếu có) khi có yêu cầu của bên quý khách hàng.

3.8 ứng cứu đột xuất:

- Trong thời gian bảo dưỡng, nếu có sự cố kỹ thuật, khi nhận được yêu cầu từ bên A, bên B có trách nhiệm ứng cứu sửa chữa đột xuất trong vòng 4 giờ.

ĐIỂU 4 : TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

4.1/ Trách nhiệm của Bên A:

-  Khi có sự cố hư hỏng, bên A cần thông báo ngay cho bên B cụ thể về tình trạng hư hỏng, đế bên B có phương án xử lý khác phục.

- Bên A cử Cán bộ kỹ thuật phối họp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện hợp đồng bảo dưỡng.

- Tổ chức nghiệm thu, và thanh quyết toán cho bên B, sau khi bên B đã hoàn tất việc bảo dưỡng và hồ sơ thanh toán.

4.2/ Trách nhiệm của Bên B:

- Nhân viên Bên B khi bảo dưỡng cho máy phát điện phải thực hiện đúng, đầy đủ các thao tác ghi trong Điều 3 và có biên bản xác nhận của giám sát và đơn vị sử dụng.

- Trong quá trình thi công nếu có phát sinh, hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung để làm cơ sở thanh quyết toán.

-  Số điện thoại để bên A liên lạc trực tiếp khi có sự cố liên quan đến yêu cầu bảo trì, sửa chữa máy phát điện:

+ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/24: 0933595626

+ Mr Hanh - TP Dịch vụ kỹ thuật. Tel: 0933595626. Email: hoangtuanpower@gmail.com

+ Hoàng Hiệp - Giám đốc. Tel: 0933595626. Email: Hoanghiep@hiepphatpower.com 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHƯNG:

-  Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn gì phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết.

- Họp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký kết họp đồng. 

                ĐẠI ĐIỆN BÊN A                                                                                     ĐẠI ĐIỆN BÊN B

Quý khách có thể tải: mẫu hợp đồng bảo trì máy phát điện